Dzisiaj jest: Piątek
7 Października 2022
Imieniny obchodzą
Amalia, Justyna, Maria, Marek,
Rościsława, Stefan, Tekla

Do końca roku zostało 86 dni.
Zodiak: Waga
Aktualności
Środa, 25. Sierpień 2021 15:46

 

 

                                      Do zapoznania:

 

                                     Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

                                     Bilans za 2020 rok

                                     Rachunek zysków i strat za 2020 rok

                                     Sprawozdanie finansowe informacje uzupełniające za 2020 rok

                                     Sprawozdanie finansowe informacje ogólne za 2020 rok

                                     Regulamin Sprawozdawczego Walnego Zebrania

                                                

 
Piątek, 16. Lipiec 2021 21:01

pfron wersja podstawowa rgb 01

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie realizuje  Projekt pn. „Buduj w sobie siłę”, realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Gryfinie na podstawie Umowy o Realizacji Zadania Publicznego o której mowa w Art. 16 ust. 1/6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.u . z  2020 r. poz. 1057 , z póź, zm ).Projekt współfinansowany prze PFRON.

 

W dniu 15 lipca 2021 r . odbył się grill w tle którego przygrywała muzyka , odbył się także pokaz mody, który miał uwidocznić pomysłowość i poczucie estetyki osób z niepełnosprawnością intelektualną. W projekcie brało udział 20 beneficjentów. Spotkanie miało na celu uspołecznienie uczestników oraz wdrożenie ich do społeczeństwa. Ważną kwestia było także przekraczanie barier i możliwości, spędzenie wolnego czasu możliwie jak najaktywniej. Przy całym spotkaniu towarzyszyła im dobra zabawa , radość i uśmiech na twarzy. Poprzez taką formę realizacji siebie beneficjenci mają poczucie spełnienia i bycia potrzebnym dla innych  oraz przynależności do społeczeństwa.

 

 

 
Poniedziałek, 05. Lipiec 2021 20:01

 

pefron

 

Ogłoszenie o naborze beneficjentów do projektu współfinansowanego ze środków PFRON

 

Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie ogłasza nabór uczestników do udziału

 

w Projekcie „Buduj w sobie siłę ”.

 

Projekt realizowany w ramach Oferty Realizacji Zadania Publicznego „Buduj w sobie siłę ” (zadania zlecone z  art.14 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .Dz.U.Z 2018 r . Poz. 450 , z Późn. Zm.).

Termin realizacji projektu:

01.07.2021r. – 30.11.2021r.

Cel projektu:  Jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz promowanie pozytywnych postaw wśród 20  osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami z powiatu gryfińskiego , zapewnienie właściwego wsparcia poprzez aktywne zagospodarowanie ich czasu wolnego . Narzędziem służącym do osiągnięcia celu projektu będzie udzielenie form wsparcia;  hipoterapia , zajęcia na basenie, wycieczka krajoznawcza , korzystanie z dóbr kultury – kino , teatr  , zajęcia dowolne .

Beneficjenci projektu:

Adresatami projektu będzie 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze sprzężeniami  z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne lekarza orzecznika ZUS, mieszkających w powiecie gryfińskim , które w momencie przystąpienia do projektu ukończyły 18 rok życia i mają ukończone maksymalnie 50  lat . Niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności .

Pierwszeństwo udziału będą miały osoby  objęte wsparciem w placówkach oraz niepełnosprawni którzy w sposób ciągły poddawani są rehabilitacji w placówkach prowadzonych w PSONI Koło w Gryfinie.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż zakłada projekt zostanie utworzona lista rezerwowa , z której rekrutowane będą osoby do projektu w przypadku rezygnacji beneficjenta z udzielonego wsparcia .

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Beneficjent Projektu (lub jego rodzic/ opiekun prawny) zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby PSONI wymaganych dokumentów:

– aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzez Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie, ul. Szczecińska 33 w terminie do dnia 15.07.2021r. do godziny 14.00.

Dane teleadresowe:

e-mail:  CLOAKING ,tel. 91-415 2014

Telefon do koordynatora projektu ;

 - Tel  514 947 297

 
Piątek, 07. Maj 2021 14:50

 

5 maja

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się zmierzyć we współczesnym świecie.

Każdego roku to święto gromadziło setki osób, które w Marszu Godności maszerowały ulicami Gryfina.   W trosce o bezpieczeństwo po raz kolejny  zrezygnowano z tradycyjnych obchodów. Zorganizowano na świeżym powietrzu mini piknik na którym pomarańczowe balony wypuszczono  do nieba.

 

 
Wtorek, 28. Kwiecień 2020 14:54

                                     pefron                                                        logo 3

 

      

 

   “ Bądź aktywny, sprawny i zdrowy”

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie od kwietnia 2021 r. kontynuuje realizację projektu „ Bądź aktywny, sprawny i zdrowy” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Projekt przeznaczony jest dla Osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stowarzyszenie już od kilku lat umożliwia dorosłym Osobom z niepełnosprawnością intelektualną dzienny pobyt w placówce, dzięki środkom pozyskiwanym w ramach konkursów ogłaszanych przez PFRON. Działania te są w głównej mierze ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu tych osób z życia społecznego oraz na przeciwdziałanie regresowi w ich rozwoju. Dzięki temu nie zostają utracone efekty osiągnięte dzięki wieloletnim oddziaływaniom terapeutycznym. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną potrzebują takich form wsparcia jak; zajęcia plastyczne, trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, hortiterapia, zajęcia na basenie, zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe prowadzonych w grupie oraz indywidualnych zajęć: z logopedą, z psychologiem oraz  z zakresu hipoterapii, aby móc podtrzymywać i rozwijać swoje umiejętności z zakresu samodzielności. Wiadomo bowiem, że niećwiczone umiejętności z czasem zanikają, a Uczestnicy czują się nie potrzebni i dyskryminowani. Kompleksowe wsparcie Osoby z niepełnosprawnością intelektualną otrzymają dzięki działaniom zaplanowanym w ramach projektu.

Nabór beneficjentów trwa do końca kwietnia. Telefon kontaktowy 91 415 2014 lub 693 665 050

 

 

 

 

 

 

 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting